BEGINSCHERM afspraak maken
   
   
 
   
   
Kwaliteit

 

Niet Aangeboren Hersenletsel

 

Niet Aangeboren Hersenletsel zijn aandoeningen zoals CVA (herseninfarct), M.S., Ziekte van Parkinson, en traumatisch hersenletsel.
Deze aandoeningen beperkingen veroorzaken op lichamelijke, psychische en psychosociaal vlak. Hierdoor kunnen dagelijkse activiteiten niet meer van zelf gaan.

 

Plan van aanpak
Tijdens de eerste afspraak  inventariseert de ergotherapeut samen met u de activiteiten waarin u problemen ondervindt en waar u iets aan wenst te veranderen.  Daarbij wordt ook zoveel mogelijk uw omgeving betrokken (bijv. partner, aanwezige zorg).
Vervolgens wordt er samen met u een plan van aanpak opgesteld, waarbij uw wensen, mogelijkheden en uw omgeving het uitgangspunt zijn.

 

Na de intake volgt bij elke ergotherapiebehandeling observatie van die dagelijkse activiteiten waar het om draait. Daarmee worden de belemmeringen goed in kaart gebracht en kunnen de vervolgstappen optimaal afgestemd worden op uw situatie.
De vervolgstappen kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • de dagelijkse activiteit opnieuw aan leren;
 • de dagelijkse activiteit op een andere manier leren uitvoeren waardoor u toch weer zelfstandig kunt of minder last ervaart;
 • het anders leren organiseren van uw dagelijkse activiteiten waardoor u zich beter kunt redden;
 • advies over het gebruik van hulpmiddelen en voorzieningen om u in uw dagelijks leven beter te functioneren.

De ergotherapie behandeling wordt afgesloten als de gestelde doelen behaald zijn of indien de maximale mogelijkheden binnen de ergotherapie ingezet zijn.

 

 

Enkele voorbeelden

 • Door de verminderde handfunctie ten gevolge van het C.V.A. kunnen fijn motorische handelingen zoals knoopjes en verpakkingen openen moeilijk gaan. Er wordt geoefend en er worden enkele hulpmiddeltjes geadviseerd en uitgeprobeerd;
 • Het in en uit bed komen gaat moeizaam door de bewegingsproblemen van de Parkinson. Er wordt een andere manier goefend waardoor dit weer zelfstandig gaat;
 • Het fietsen gaat niet meer veilig door dat het op en afstappen niet goed gaat. Er wordt een andere fiets geadviseerd en uitgeprobeerd waarbij beide voeten aan de grond gezet kunnen worden;
 • Het bereiden van de maaltijd kost meer moeite door de beperkingen in de concentratie en aandacht. Er wordt een strategie geoefend waardoor het bedienen van het gasstel veilig gaat en het koken minder vermoeiend is.
 • Door traumatisch hersenletsel kan het plannen van de dag problemen geven. Er wordt gezocht naar een passende pictokalender en hiermee geoefend.
 • Het in kaart brengen van de functionele eisen voor een rolstoel passend bij uw mogelijkheden.

 

< terug

 

 
Wat kunnen we doen?
 • Een dagelijkse activiteit opnieuw aanleren
 • Een dagelijkse activiteit op een andere manier leren
 • Anders leren organiseren van dagelijkse activiteiten
 • Advies over het gebruik van hulpmiddelen en voorzieningen

 

 
Wat anderen zeggen:

"Door de beroerte kan ik mijn hand niet goed gebruiken. Bij de ergotherapeut heb ik allerlei hulpmiddeltjes uitgeprobeerd om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven."

 

"Een bedbeugel aan het bed maakt het uit bed komen gemakkelijker."

 

"Het was prettig om een goed advies te krijgen over de rollator en op welke manier ik deze het beste kan gebruiken."

 

 
 
   
 
CONTACT   DIRECT NAAR

Tel.:     06 - 5755 7456

E-mail: contact


Postadres:

Havikstraat 46

6971VZ Brummen

 

Homepagina

Zelfstandigheid (ouder)

Kwaliteit (chronisch)

Inzetbaarheid (arbeid)

twitter   facebook    

 

directe toegang ergotherapie   Kwaliteitsregister Paramedici

Ergotherapie Nederland

© Copyright 2013-2018, Ergotherapie & Arbeidsdiensten Lammers.  |  Privacy  |  Webdesign door MELEXON Technologies.