BEGINSCHERM afspraak maken
   
   
 
   
   
Kwaliteit

 

COPD

 

COPD heeft een grote impact op het dagelijks functioneren. Belangrijke symptomen van COPD zijn kortademigheid (dyspneu), afgenomen inspanningsvermogen, angst en vermoeidheid, hoesten, toegenomen sputumproductie. Veel mensen met COPD ervaren belemmeringen in de mobiliteit, de productiviteit, de zelfverzorging en ontspanning. Dit kan voor iedereen net iets anders liggen.
Het kan zijn dat door de kortademigheid er een neerwaartse spiraal van inactiviteit ontstaat of dat u juist de signalen van uw lichaam te veel negeert.
De ergotherapeut leert u om binnen uw dagelijkse activiteiten om te gaan met de symptomen van de COPD  en op een juiste manier actief te blijven.

 

Plan van aanpak
Tijdens de eerste afspraak  inventariseert de ergotherapeut samen met u de activiteiten waarin u problemen ondervindt en waar u iets aan wenst te veranderen. Daarbij wordt ook zoveel mogelijk uw omgeving betrokken (bijv. partner). Vervolgens wordt er samen met u een plan van aanpak opgesteld, waarbij uw wensen, mogelijkheden en uw omgeving het uitgangspunt zijn.
Als u beschikt over longfunctie- en inspanningsgegevens worden deze gebruikt om een goed beeld te vormen.

Er is specifieke aandacht voor kortademigheid (dyspneu) ademhalingstechnieken, vermoeidheid, lichaamshouding, angst, energie verdeling en de manier waarop u nu omgaat met uw mogelijkheden en beperkingen.


De ergotherapie kan zich richten op:

 • educatie over COPD, de bijbehorende (ziekte)verschijnselen en daaruit voortvloeiende beperkingen;
 • het aanleren en toepassen van energiemanagement;
 • het integreren van fysieke inspanning in het dagelijks handelen;
 • het aanleren en toepassen van ergonomische principes gericht op de uitvoer van dagelijkse activiteiten;
 • het leren toepassen van ademregulatie tijdens activiteiten;
 • advisering ten aanzien van belastende omgevingsfactoren;
 • begeleiding van, en advisering aan de mantelzorgers.

De praktijk werkt integraal samen met de longfysiotherapeuten van Janssen van Dijke fysiotherapeuten.

 

 

< terug

 

 
Wat kunnen we doen?
 • Aanleren en toepassen van energiemanagement
 • Integreren van fysieke inspanning in dagelijks functioneren
 • Aanleren en toepassen van ergonomische principes bij dagelijkse activiteiten
 • Leren toepassen van ademregulatie tijdens activiteiten
 • Inzicht en advies belastende omgevingsfactoren
 • Advies aan de mantelzorger

 

 
Wat anderen zeggen:

"Door de kortademigheid kwam ik er niet toe aan het klussen in de schuur. Ik ging de inspanning steeds meer mijden. Ik heb geleerd de ademhaling meer regelmatig te houden door goed uit te ademen als ik bezig ben."

 

"Door tijdschrijflijsten bij te houden kreeg ik meer inzicht in mijn dag en week. Ik ben stap voor stap de boodschappen met de rollator gaan doen in plaats van met de auto. Hier voel ik me nu veel beter bij."

 

 
 
   
 
CONTACT   DIRECT NAAR

Tel.:     06 - 5755 7456

E-mail: contact


Postadres:

Havikstraat 46

6971VZ Brummen

 

Homepagina

Zelfstandigheid (ouder)

Kwaliteit (chronisch)

Inzetbaarheid (arbeid)

twitter   facebook    

 

directe toegang ergotherapie   Kwaliteitsregister Paramedici

Ergotherapie Nederland

© Copyright 2013-2018, Ergotherapie & Arbeidsdiensten Lammers.  |  Privacy  |  Webdesign door MELEXON Technologies.