BEGINSCHERM afspraak maken
   
   
 
   
   
Kwaliteit

 

Decubitus

 

Decubitus is een beschadiging van de huid en/of onderliggend weefsel, meestal ter hoogte van een botuitsteeksel, als gevolg van druk of druk in samenhang met schuifkracht.
Decubitus ontwikkelt zich als gevolg van de reactie op externe druk en schuifkrachten. Als deze druk hoog is, klemmen bloedvaten af, waardoor de huid en het weefsel daaronder onvoldoende zuurstof en voedingsstoffen krijgen. Hierdoor worden afvalstoffen niet goed afgevoerd  en ontstaat een beschadiging van het weefsel.
De druk is het hoogst ter hoogte van het onderliggend botweefsel. Dit is één van de redenen waarom in diepe weefsels uitgebreide beschadigingen kunnen optreden, zonder dat de huid wordt aangetast. Bovendien is de huid mechanisch sterker dan de dieper gelegen weefsels en beter in staat om perioden van onvoldoende bloedtoevoer te doorstaan.

 

Op het ontstaan van decubitus zijn meerdere factoren van invloed namelijk: de mentale toestand, incontinentie, leeftijd, circulatie, medicatie en de aanwezigheid van diabetes.

 

De ergotherapeut richt zich met name op het verminderen van de druk- en schuifkrachten door advies over zit- en lighouding en de inzet van hulpmiddelen zodat decubitus voorkomen kan worden of kan genezen.
Er wordt hierbij intensief samengewerkt met de aanwezige verzorgende/verpleegkundige, wondverpleegkundige en /of (oedeem) fysiotherapeut.

 

Plan van aanpak
Bij dreigende of reeds ontstane decubitus zal de eerste afspraak zo spoedig mogelijk plaatsvinden.

Tijdens de eerste afspraak  inventariseert de ergotherapeut samen met u en met de aanwezige zorgverlener wat de status en de locatie van de decubitus is en worden de risicofactoren geïnventariseerd.


De vervolgstappen kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • Het direct inzetten van tijdelijk anti-decubitus materiaal zoals zitkussens en matrassen. Indien hier medische machtigingen voor nodig zijn worden deze geregeld door de ergotherapeut;
 • Advies over zithouding en wisseling van zithouding;
 • Advies over lighouding het toepassen van wisselligging;
 • Advies en aanvraag van hulpmiddelen indien deze langdurig nodig zijn zoals anti-decubitus kussen, anti-decubitus matras, rolstoel met kantelfunctie.

De ergotherapie behandeling wordt afgesloten als de decubitus onder controle is of het risico erop verkleind is.

 

 

Enkele voorbeelden

 • Inzetten van een hoogwaardig anti-decubitus kussen zodat de druk verminderd;
 • Advies over wisseling van zithouding en het aanvragen van een kantelrolstoel voor permanent gebruik;
 • Vervaardigen van een individuele aanpassing ter ontlasting van de hielen op bed.

 

< terug

 

 
Wat kunnen we doen?
 • Analyse van status van decubitus gericht op druk en schuifkrachten
 • Inventarisatie van de risicofactoren
 • Inzetten van tijdelijke antidecubitus materiaal
 • Advies zithouding en wisseling houding
 • Advies lighouding en wisselligging
 • Advies en aanvraag langdurige hulpmiddelen

 

 
Wat anderen zeggen:

"Mijn moeder verzorgen we thuis. Ze is gaandeweg steeds moeilijker gaan lopen en zit de gehele dag in de rolstoel.
De thuiszorg verzorgt haar dagelijks. Ze kreeg een wondje aan haar stuitje.
Zij hebben de ergotherapeut ingeschakeld om mee te denken over het zitten en de rolstoel.
Er is een speciaal kussen geregeld en we hebben besproken of we iets meer met haar kunnen gaan lopen.
Hiervoor hebben we een schema gemaakt.

In deze periode hebben we besloten een andere rolstoel aan te vragen met meer zitcomfort."

 

 
 
   
 
CONTACT   DIRECT NAAR

Tel.:     06 - 5755 7456

E-mail: contact


Postadres:

Havikstraat 46

6971VZ Brummen

 

Homepagina

Zelfstandigheid (ouder)

Kwaliteit (chronisch)

Inzetbaarheid (arbeid)

twitter   facebook    

 

directe toegang ergotherapie   Kwaliteitsregister Paramedici

Ergotherapie Nederland

© Copyright 2013-2018, Ergotherapie & Arbeidsdiensten Lammers.  |  Privacy  |  Webdesign door MELEXON Technologies.